Awas > Branże > Infrastruktura gminna

Infrastruktura gminna

Oczyszczalnie przydomowe, oczyszczalnie centralne w gminach, miasteczkach, na wsiach, systemy tłoczne i przepompownie, kanalizacja oraz zbiorniki na gnojowicę, zbiorniki retencyjne i odparowujące to zagadnienia składające się na infrastrukturę gminną. Do tego należy zaliczyć również systemy pompowe do melioracji, systemy tłoczne do terenów zalewowych i zagrożonych powodziami oraz systemy transferu wody.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close