Awas > Kontakt

Kontakt

AWAS – Systemy Sp. z o.o.

Adres biura handlowego:

Kazimierza Szpotańskiego 10,
04-760 Warszawa

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 22 615 51 13
faks: (+48) 22 815 29 95
e-mail: awas@awas.pl

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:
e-mial: dhandlowy@awas.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000086072. Kapitał zakładowy 50, 000, 00 zł.

NIP: 952-18-78-773
REGON: 016191654

Dział Specjalistycznych Urządzeń Ochrony Środowiska:

Obiekty wojskowe, Infrastruktura kolejowa, Obiegi zamknięte,
Przemysłowe układy podczyszczania, Układy separacyjne,
Dezynfekcje ścieków szpitalnych

Dyrektor Działu i Prokurent:
Robert Beroud wew. 306
tel. 607 309 775, e-mailrberoud@awas.pl

Inżynier Budowy:
Grzegorz Lipka wew. 305
tel. 609 301 961, e-mailglipka@awas.pl

Dział Inwestycji Sieciowych:

Stacje Elektroenergetyczne, Elektrownie, Elektrociepłownie,
Odcieki z wysypisk, Zbiorniki retencyjne, Pompownie, Separatory

Dyrektor Działu i Prokurent:
Ewa Matysiak wew. 310
tel. 601 356 487, e-mailematysiak@awas.pl

Inżynier Budowy:
Agnieszka Supronowicz wew. 308
tel. 693 928 831, e-mailasupronowicz@awas.pl

Jak do nas trafić?

Masz pytania? Napisz do nas.