Awas > O nas > Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

AWAS-SERWIS

Firma AWAS-Serwis Sp. z o.o. w ramach działalności statutowej, bazując na długoletnim doświadczeniu, oferuje Państwu nawiązanie współpracy w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń do podczyszczania ścieków, takich jak: separatory substancji ropopochodnych, piaskowniki, osadniki i odstojniki szlamu, komory rozdziału, separatory tłuszczu, pompownie ścieków oraz studnie przelewowe.

strona www

AWAS-SERWIS

Firma AWAS-Serwis Sp. z o.o. zaprasza do współpracy firmy odbierające szlamy i mieszaniny zaolejone. Gwarantujemy Państwu doskonałe warunki handlowe, jak również dostosowane do potrzeb wynikających z charakteru prowadzonej działalności, rodzaju posiadanych przez Klienta odpadów oraz wysokości założonego budżetu.

strona www

WODPOL-BUD

Dostawca zbiorników retencyjnych dla ścieków i cieczy agresywnych, dostawca specjalistycznych technologii do zabezpieczania zbiorników do gromadzenia zęzy, szlamów poflotacyjnych, kwasów. Wykonawca specjalistycznych barier do ograniczania rozlewisk, wycieków, rozprzestrzeniania się skażenia w gruncie.

strona www

SINTAC Polska

Dostawca technologii usuwania wycieków olejowych i innych cieczy agresywnych, dostawca środków do absorbowania rozlewisk niebezpiecznych, do likwidacji skażeń i eliminacji rozprzestrzeniania się skażenia na wodach, powierzchniach i w gruncie, oferent usług „Pogotowia Ekologicznego”.

strona www

SPRZĘT RATOWNICZY

Zabezpiecza w mobilne zbiorniki elastyczne do przechowywania cieczy agresywnych będących wynikiem rozlewisk i wycieków na drogach, placach, parkingach, terenach utwardzonych, zanim zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami. Oferent sprzętu do dekontaminacji ludzi, pojazdów, wyposażenia w procesie, którego powstają odpady niebezpieczne trafiające na instalacje AWAS-Serwis. Nasza spółka korzysta z mobilnych urządzeń do utylizacji i unieszkodliwiania ścieków i odpadów na miejscu ich powstania, a także z instalacji służącej do izolacji osób pracujących w trudnych warunkach.

strona www