Awas > Usługi

Usługi

Firma AWAS-Serwis Sp. z o.o. w ramach działalności statutowej, bazując na długoletnim doświadczeniu, oferuje Państwu nawiązanie współpracy w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń do podczyszczania ścieków, takich jak:

 • separatory substancji ropopochodnych,
 • piaskowniki, osadniki i odstojniki szlamu,
 • komory rozdziału,
 • separatory tłuszczu,
 • pompownie ścieków,
 • studnie przelewowe.

Począwszy od montażu, poprzez uruchomienie/rozruch, przeglądy eksploatacyjne, usuwanie awarii, naprawy, skończywszy na czyszczeniu, odbiorze i unieszkodliwieniu odpadów, a także dysponując wykwalifikowaną załogą, własnym transportem i własnymi neutralizatorniami (Żyrardów, Główiew, Szopienice, Świdnica, Turek), w oparciu o posiadane decyzje i pozwolenia oferujemy:

 • okresowe przeglądy, uruchomienie i rozruch urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe,
 • opróżnianie i czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe wraz z unieszkodliwianiem odpadów,
 • opróżnienie i czyszczenie separatorów tłuszczowych wraz z unieszkodliwianiem odpadów,
 • opróżnianie i czyszczenie zbiorników retencyjnych oraz odparowujących wraz z unieszkodliwianiem odpadów,
 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • naprawy urządzeń,
 • montaż urządzeń/nadzór nad montażem,
 • obsługę przepompowni, biomyjni i oczyszczalni biologicznych (przeglądy okresowe – opróżnianie i czyszczenie wraz z unieszkodliwianiem odpadu),
 • odbiór wszelkich odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
 • kompleksową usługę „Pogotowia Ekologicznego” – pełna obsługa w trakcie awarii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www.awas-serwis.pl