Awas > Usługi > Serwis instalacji

Serwis instalacji

Serwis instalacji oczyszczających ścieki

Spółka zajmuje się świadczeniem specjalistycznych usług zapewniających sprawne działanie urządzeń podczyszczających ścieki:

 • separatory substancji ropopochodnych,
 • separatory tłuszczu,
 • piaskowniki, osadniki i odstojniki szlamu,
 • przepompownie sanitarne i deszczowe,
 • oczyszczalnie biologiczne,
 • biomyjnie.

Oferowane usługi wymagają doskonałej znajomości serwisowanych urządzeń, zarówno pod względem ich konstrukcji jak i zasady działania. W naszej pracy bazujemy na doświadczeniach spółek wchodzących w skład Grupy AWAS, specjalizujących się w projektowaniu oraz budowie urządzeń oczyszczających ścieki.
Ścisła współpraca pomiędzy spółkami Grupy pozwala nam oferować wysokiej jakości usługi serwisowe:

 • okresowe przeglądy techniczne separatorów i pompowni,
 • bieżące konserwacje i naprawy,
 • rozruchy i eksploatacja oczyszczalni biologicznych.
 • odwadnianie szlamów na instalacjach
 • autoryzacja większości producentów separatorów
 • serwisujemy wszystkie rodzaje urządzeń inżynierii sanitarnej – mamy autoryzacje
 • mamy fachową wiedzę do przeglądów okresowych, również na obiektach zamkniętych (wojsko – świadectwa tajności i kancelaria tajna), w energetyce (dopuszczenia do prac w energetyce)
 • obsługa urządzeń oczyszczalni ścieków
 • optymalizacja oczyszczalni gminnych pod względem zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych
 • scalanie odpadów jako metoda zabezpieczenia odpadów przed skażaniem
 • automatyzacja procesów technologicznych
 • samochody wyposażone w profesjonalny sprzęt

Inne Usługi Specjalistyczne

Posiadanie szerokiej gamy specjalistycznego sprzętu pozwala naszej firmie wykonywać również inne usługi związane z czyszczenie elementów infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. Nasze cysterny dzięki zróżnicowanym rozmiarom (pojemność cystern od 2 do 25 m³) posiadają zdolność wykonywania usług również w miejscach trudno dostępnych.

 • ręczne i ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji,
 • czyszczenie wpustów, studzienek, przepustów, odwodnień liniowych itp.,
 • mechaniczne czyszczenie urządzeń zlokalizowanych w parkingach podziemnych,
 • mechaniczne czyszczenie urządzeń przy braku bezpośredniego dojazdu.