AWAS > Products > Separators

Separators

Separatory to urządzenia, których zadaniem jest oddzielenie oraz magazynowanie cieczy lekkich, tłuszczów i olejów pochodzenia organicznego ze ścieków. Nasze ponad 20 letnie doświadczenie w produkcji urządzeń ochrony środowiska i dążenie do wprowadzania nowych technologii pozwala nam podzielić nasze separatory na trzy grupy: Separatory bezfiltrowe (Awas SK, Awas H), separatory klasyczne – filtrowe (Awas BK, Awas SBK) i separatory tłuszczów (AWAS F).

Separatory AWAS podczyszczają ścieki z substancji ropopochodnych zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 24 lipca 2006r.
“W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”.

Separatory AWAS posiadają Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Środowiska lub oznakowanie CE.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

UWAGA: Prawidłowo serwisowane urządzenia funkcjonują bezproblemowo przez wiele lat. Prowadzimy serwis urządzeń ochrony wód na terenie całej Polski.