AWAS > O nas > Referencje > Instalacje przemysłowe

Instalacje przemysłowe

Instalacje przemysłowe

WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

Wykaz Państw Świata, na terenie których firma AWAS zrealizowała wiele inwestycji:

Polska, Rosja, Chorwacja, Niemcy

Lokalizacja instalacji przemysłowych zrealizowanych w okresie od 2010 r. do 2013r., przez firmę AWAS-Systemy Sp. z o.o.

Lp.

 

 

Inwestor

 

Inwestycja

Dostarczone urządzenia

(ilość i typ)

Termin realizacji (rok)

Nordkalk Sp. z o.o. Zakład Miedzianka

Odprowadzenie wód deszczowych i technologicznych z terenu Nordkalk Sp. z o.o Zakład Miedzianka

Pompownie ścieków deszczowych

2010/2011

KROSGLASS S.A.

realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu podczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacją technologiczną

Budowa oczyszczalni ścieków

2011/2012

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór

dostarczyliśmy i zamontowaliśmy podczyszczalnię wód odciekowych oraz przepompownie wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi

2012/2013