AWAS > Produkty > Separatory > Bezfiltrowe > Separator AWAS H > Koalescencja bezfiltrowa

Koalescencja bezfiltrowa

Separatory systemu AWAS-H można powiększyć do kolejnej wielkości znamionowej bez konieczności ich wymiany. Komorę separacyjną wystarczy wypełnić kształtkami z PP. Jest to dogodny sposób inwestowania w przyszłość bez wielkich wydatków. W przypadku przewidywanych znacznych ilości ropopochodnych istnieje możliwość zastosowania zewnętrznego zbiornika na olej. Innym sposobem rozbudowy systemu jest modułowanie wkładów równolegle bądź szeregowo. W ten sposób uzyskać można urządzenia o przepustowości nominalnej do NG3000.