AWAS Portal

Podczyszczanie ścieków z myjni samochodowych.

  • Zbiornik Sedymentacyjno - Separujący (ZSS),
  • Separator substancji ropopochodnych, zalecany separator bezfiltrowy typu: AWAS H – 1900,
  • Zbiornik retencyjny zwany Zbiornikiem Wody Podczyszczonej (ZWP).
  • Ścieki z układu kanalizacyjnego myjni spływają do zbiornika Sedymentacyjno- Separującego (ZSS). Wpływające do zbiornika ścieki dzięki specjalnie ukierunkowanemu dopływowi wprowadzane są w ruch wirowy, co powoduje, że ciężkie osady kierowane są odśrodkowo ku zewnętrznej ścianie (ZSS) a następnie sedymentują, osadzając się na jego dnie. Ciecze lekkie unoszą się ku górze i flotują na powierzchni oczyszczanych w zbiorniku ścieków, a następnie odpłyną do zbiornika separatora. Pojemność zbiornika uzależniona jest od ilości stanowisk myjni, technologii mycia oraz ilości i wielkości mytych pojazdów. Po zbiorniku sedymentacyjnym podczyszczone ścieki odpłyną grawitacyjne do następnego elementu układu.
  • Separator to urządzenie, którego zadaniem jest oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych z dopływających do układu ścieków. W tego typu układach przy dopływie ścieków ze znaczną zawartością zawiesin drobnych, stosowany jest separator koalescencyjny bezfiltrowy, typu AWAS H-1900 (separator posiada dodatkowy zintegrowany osadnik). Dzięki zastosowanej konstrukcji wkładu separatora, wyeliminowaniem mat filtracyjnych (filtrów), urządzenia tego typu, są tańsze w eksploatacji, charakteryzują się również znakomitymi parametrami oczyszczania oraz brakiem elementów wymiennych. Nie wymagają czyszczenia mat filtracyjnych (proces szczególne uciążliwy na myjniach) oraz ich wymiany po zużyciu się.  Po separatorze podczyszczone ścieki odpłyną grawitacyjne do następnego elementu układu.
  • Zbiornik Wody Podczyszczonej (ZWP), retencyjny, zabudowany jest na monolitycznym żelbetonowym zbiorniku typ AWAS-S. Zalecana pojemność tego zbiornika, zależna jest od rodzaju myjni typu mytych pojazdów oraz parametrów układu II stopnia oczyszczania. Podczyszczona woda technologiczna  podawana będzie do dalszego oczyszczania, uzdatniania w elementach II stopnia oczyszczania, lub też ponownie wykorzystana do mycia elementów jezdnych pojazdów.

Schemat myjni w formie PDF:

pdfIcon malaSchemat myjni