AWAS > Branże > Energetyka

Energetyka

Na branżę energetyczną składają się zakłady energetyczne, elektrociepłownie, elektrownie, rafinerie, platformy wiertnicze, gdzie AWAS opracowało autorskie rozwiązania w celu zabezpieczenia środowiska przed możliwością skażeń, wycieków, awarii, a nawet katastrof ekologicznych. Mamy doczynienia z możliwością wycieków dużych ilości olejów poprzez rozszczelnienia transformatorów chłodzonych olejem, poprzez awarię turbin chłodzonych wodą a napędzanych olejem, poprzez nieszczelności instalacji, poprzez mocno stężone i zanieczyszczone ścieki, które źle oczyszczone mogę negatywnie wpływać na odbiornik. Każdy z tych problemów jest rozwiązywany w inny sposób, do każdego systemu zabezpieczenia i oczyszczania są projektowane inne urządzenia jednak to co charakteryzuje wszystkie te przypadki, to niezawodne i bez obsługowe rozwiązania, które gwarantują pełną ochronę środowiska przed nieoczekiwanymi awariami. Pamiętajmy, że jeśli występują wycieki olejów to w dużych ilościach, woda do chłodzenia pobierana jest z akwenu otwartego do którego wraca, a temperatury mediów są bardzo wysokie. Stąd typ urządzenia, materiał z jakiego jest wykonany, wyposażenie, sygnalizacja ostrzegająca i układ sterowania muszę być w wykonaniu nie standardowym!