AWAS > Branże > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa

Od początku budowy autostrad w Polsce, AWAS przenosi doświadczenia z rynku niemieckiego do Polski. Duże i nieregularne przepływy, zmienne natężenie opadów, możliwość wystąpienia awarii na drogach, parkingach, autostradach zmusza do zastosowania rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo, skuteczne podczyszczanie również przepływu przekraczającego nominalny, a także konieczność zgromadzenia bardzo dużych ilości olejów (wtedy gdy dojdzie do wycieku zawartości cysterny) oraz zawiesin i szlamów spłukiwanych z dróg. Przy dużych natężeniach dróg i autostrad, wody deszczowe spłukują nie tylko kurz komunikacyjny i rozsypane ładunki przewożone ale również duże ilości olejów i metali ciężkich które w różnej postaci trafiają do osadników i separatorów i oblepiają szlam opadający na dno urządzeń. Stąd bardzo ważne jest dostosowanie urządzeń montowanych na drogach do specyfiki zagadnienia. Urządzenia powinny być nie wymagające obsługi, łatwe w dostępie do sedymentów, wyposażone w zbiorniki na olej pozwalające na przetrzymanie znacznych ilości w razie awarii, ale najważniejsze to aby bez względu na obciążenie hydrauliczne urządzeń, były one zawsze sprawne. Stosujemy urządzenia wyposażone w by-pass, zbudowane zgodnie z normą 858, skuteczne dla każdego przepływu. Pamiętamy o tym, że praca urządzeń zimą jest utrudniona stąd również ich konstrukcja musi być dostosowana do zmiennych uwarunkowań klimatycznych.