AWAS > Produkty > Przepompownie

Przepompownie

Ścieki bytowo-gospodarcze, Ścieki deszczowe, Ścieki przemysłowe, Wody drenażowe

Przepompownie AWAS jako jedno z wielu urządzeń technologiczne wchodzą w skład ciśnieniowych sieci kanalizacyjnych. Są to kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenia, nie wymagające stałej obsługi, przeznaczone do pompowania medium w systemach kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej lub ciśnieniowej.

AWAS oferuje dostawy kompletnych przepompowni, modernizację już istniejących obiektów wg swoich opracowań lub dostarczonych projektów.

Przepompownie zbiornikowe AWAS znajdują zastosowanie w systemach:

 • sieci kanalizacji sanitarnej dla ścieków komunalnych
 • sieci do odprowadzania wód opadowych – kanalizacja deszczowa
 • w procesach produkcyjnych do odprowadzania i przetłaczania wód technologicznych
 • na składowiskach odpadów w procesach utylizacji odcieków i ich przetłaczania

Ze względu na przeznaczenia, przepompownie dzielimy na:

 • przepompownie przydomowe – dla indywidualnych gospodarstw domowych
 • sieciowe – dla sieci kanalizacji sanitarnej
 • deszczowe – dla przetłaczania wód opadowych
 • w wykonaniu specjalnym – dla przemysłowych procesów technologicznych z indywidualnym poza standardowym wyposażeniem.

Zbiorniki przepompowni

Najczęściej wykonywane są:

 • z kręgów betonowych i żelbetowych z betonu wibroprasowanego B45 lub B55, wodoszczelnego, mrozoodpornego. Elementy zbiorników łączone są za pomocą uszczelek gumowych, zaprawy wodoodpornej lub klejów montażowych.
 • z polimerobetonu PMB – oferowane są jako kompletne monolityczne zbiorniki scalone z elementów prefabrykowanych.
 • z tworzywa sztucznego PEHD (polietylen wysokiej gęstości) – zbiorniki głównie stosowane do przydomowych przepompowni ścieków.
 • z laminatu (żywice syntetyczne zbrojone włóknem szklanym)
 • zbiorniki wykonane wg indywidualnych projektów (korpusy owalne, prostopadłościenne, zbiorniki wylewane), w tym także nietypowe projekty wraz z montażem na placu budowy. Zbiorniki wyposażone są we wszystkie niezbędne otwory technologiczne wraz z przejściami szczelnymi.

Zbiorniki wykonywane są w opcjach jako:

 • zbiorniki przejezdne lokalizowane w ciągach komunikacyjnych.
 • zbiorniki nieprzejezdne lokalizowane w terenach zielonych.

nr 2 nr 3 nr 4

Pompy

Przepompownie AWAS wyposażane są w pompy zatapialne wielu firm – zgodnie z sugestiami Projektanta, Inwestora lub Użytkownika.

W zależności od ilość zbudowanych pomp oferujemy zestawy:

 • jednopompowe – dla przepompowni przydomowych
 • dwupompowe – dla przepompownie sieciowych sanitarnych i deszczowych
 • trzy i wielopompowe – dla przepompowni w wykonaniach specjalnych

W zależności od rodzaju przetłaczanego medium oraz jego składu pompy wyposażone są w wirniki:

 • otwarte typu Vortex
 • kanałowe
 • z rozdrabniaczem

Zazwyczaj przepompownie wyposażone są w dwie pompy pracujące naprzemiennie – jedna pompa pracuje, a druga jako rezerwowa. W wypadku awarii jednej z pomp, druga pompa automatycznie przejmuje jej pracę. W projektach nietypowych ilość zabudowanych pomp może być większa.

Piony tłoczne i wyposażenie

Orurowanie dla przepompownie oraz niezbędne wyposażenie wewnętrzne wykonywane jest gównie ze stali nierdzewnej.

Armatura zwrotna i zaporowa:

 • zasuwy miękkouszczelnione z klinem gumowanym
 • zasuwy nożowe
 • zawory zwrotne kulowe (proste, kolanowe)

Wyposażenie dodatkowe:

 • zasuwy wrzecionowe na wlocie ścieków
 • napędy do zasuw
 • kompensatory
 • zawory napowietrzająco – odpowietrzające
 • przepływomierze

Wykonanie materiałowe dla armatury – żeliwo szare lub sferoidalne.

nr 6 nr 7 nr 5

Elementy wyposażenia zbiornika

 • właz (żeliwo lub stal nierdzewna)
 • poręcze zewnętrzne
 • drabina złazowa
 • pomost obsługowy
 • stopa sprzęgająca dla pompy
 • górny wspornik prowadnic
 • prowadnice do opuszczania pompy
 • nasadka strażacka
 • łańcuchy do pomp
 • łańcuch do czujników poziomu
 • kominki wentylacyjne
 • deflektor na napływie ścieków
 • zawór płuczący lub obieg płuczący (w opcji dodatkowej)
 • biofiltr kominkowy (w opcji dodatkowej)
 • żuraw z podstawą (w opcji dodatkowej)
 • krata koszowa (w opcji dodatkowej)
 • szyna bezpieczeństwa (w opcji dodatkowej)

wentylacja_2

 

Układy systemów sterowania zabudowywane są w szafie sterowniczej, szafa standardowo montowana jest na pokrywie zbiornika przepompowni lub w dowolnym miejscu obok przepompowni.

Systemy sterowania przeznaczone dla zestawów pomp:

 • jednopompowych
 • dwupompowych
 • trzypompowych
 • indywidualnych systemy pompowe w przepompowniach specjalnych

Załączania pomp realizowane jest wg założonego algorytmu, pomiar poziomów ścieków w zbiorniku odbywa się za pomocą sondy hydrostatycznej + sygnalizatory pływakowe.

Zabezpieczenia oraz funkcję realizowane przez systemy sterowania:

 • zabezpieczenie i kontrola parametrów zasilania sieci energetycznej
 • zabezpieczenia przeciążeniowe dla pomp
 • zabezpieczenia przeciwporażeniowe
 • zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy C
 • od czujników zabudowanych w pompach (wilgotnościowy, termiczny)
 • załączanie pomp wg określonego algorytmu
 • sygnalizacja stanu awarii (akustyczno – optyczna)
 • załączanie pomp (start – stop)
 • praca pomp (automatyczna/ręczna)
 • system zasilania awaryjnego
 • gniada serwisowe 24V; 230; 400V
 • modem do transmisji danych monitorujących pracę przepompowni (GSM – SMS, GSM – GPRS)

Obudowy szaf posiadają stopień ochrony nie mniej niż IP 54 do IP 66.

nr 8 nr 9

Dodatkowo oferujemy kompletne systemy monitoringu pracy przepompowni w opcjach (GSM – SMS, GSM – GPRS, transmisja radiowa), wraz ze stacjami bazowymi, oprogramowaniem oraz sprzętem PC. Karty SIM po stronie AWAS lub Zamawiającego.

Monitoring S2_pompownia PDZ2 Monitoring S2_pompownia PDZ2_alarmy Monitoring S2_mapa

Na podstawie wypełnionej i przesłanej do AWAS ankiety, dokonamy optymalnego doboru przepompowni zgodnie z założonymi parametrami pracy oraz z zakładanym standard wykonania. Ankieta doboru w PDF.