AWAS > Technologie

Technologie

AWAS bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zdobytym na całym świecie, wdraża innowacyjne technologie do oczyszczania ścieków przemysłowych, mocno zanieczyszczonych i skażonych głównie produktami ropopochodnymi, smarami, emulsjami oraz substancjami rozpuszczonymi. W swoich stale unowocześnianych rozwiązaniach, AWAS minimalizuje stosowanie chemii do uzdatniania ścieków wprowadza rozwiązania oszczędzające wodę, a podczyszczoną wodę wykorzystujące ponownie do procesów mycia. AWAS wyspecjalizował się w technologiach zawracających wodę do obiegu (myjnie samochodów specjalistycznych i użytkowych, mycie magazynowych zbiorników podziemnych, mycie wozów bojowych, gąsienicowych, asenizacyjnych, cystern kolejowych i autocystern etc.) oraz w technologiach dezynfeckji i neutralizacji ścieków.