AWAS > Technologie > Technologia uzdatniania wód obiegowych w myjniach turbin lotniczych

Technologia uzdatniania wód obiegowych w myjniach turbin lotniczych

Popłuczyny z mycia turbin lotniczych oraz z hangarów lotniczych są mocno obciążone zanieczyszczeniami pochodzącymi głównie z ciśnieniowego mycia turbin silników (emulsje stabilne). Podczyszczanie takich ścieków wymaga podania większej ilości flokulantów dozowanych w urządzeniu flotacyjnym ADF. ADF automatycznie przełącza się w tryb pracy zapewniający uzyskanie zakładanych efektów oczyszczania zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi.

Po zakończeniu procesu mycia turbin oraz odprowadzeniu oczyszczonych ścieków do kanalizacji, system magazynujący wodę przełącza się w tryb mycia: elementów naprawczych, pojazdów, samolotów, a to wszystko w pełnym obiegu zamkniętym. Popłuczyny te podczyszczane są dwuetapowo: mechanicznie i chemicznie, a następnie magazynowane do wykorzystania w obiegu zamkniętym. Nadmiar wody jest odprowadzany do kanalizacji miejskiej. Ze zbiornika retencyjnego ścieki pompowane są bezpośrednio przez demulgator i flotator AWAS ADF, gdzie następuje ich doczyszczenie i zneutralizowanie. Wartości odpływowe kształtują się dużo poniżej wartości granicznych. Przy 25.000 mg węglowodorów na wejściu, wartość wyjściowa wynosi około 1 mg/l.