AWAS > Technologie > Technologia uzdatniania wód obiegowych w myjniach pojazdów

Technologia uzdatniania wód obiegowych w myjniach pojazdów

Stosowana technika uzdatniania wód popłucznych firmy AWAS wyróżnia się tym, że stosuje się wyselekcjonowane urządzenia z zakresu techniki mycia podziemnego i naziemnego. Technika ta wyróżnia się w szczególności następującymi cechami:

  • Pełna cyrkulacja wody użytkowej dzięki połączeniu fizycznych, biologicznych i biofizycznych technik uzdatniania za pomocą światła UV-A
  • Realizacja wszystkich prac czyszczenia bez użycia chemikaliów czyszczących
  • Wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia poprzez odkażanie i odgrzybianie
  • Wysokociśnieniowy podgrzewacz gorącej wody (urządzenie wysokociśnieniowe, typ CKL-Legionex) z eliminacją bakterii z rodzaju Legionella oraz emisją CO2 na poziomie poniżej wartości granicznych dla spalin.

Oczyszczanie ścieków dla mycia zewnętrznych części i podwozia.
Bez wątpienia woda z mycia posiada dużą zawartość węglowodorów, takich jak benzyna, diesel, olej, a także inne zanieczyszczenia. Jest ona kierowana – po zakończeniu mycia – z rynny ściekowej do zbiornika cyrkulacyjnego i sedymentacyjnego. Po tej wstępnej obróbce w ściekach znajduje się już bardzo mało zawiesin. Faza stała jest wypompowywana do kontenera – odstojnika szlamu, który może być poddany dalszej obróbce. W tym kontenerze oddziela się ostatecznie fazę stałą od wody. Woda odpływa z powrotem do obiegu, a szlam zostaje w kontenerze.
Po oddzieleniu fazy stałej ścieki dostają się do urządzenia flotacji rozprężnej. Dzięki zastosowaniu lampy UV A w procesach uzdatniania, dobraniu właściwej długości fal w spektrum UV A zachodzą procesy biologiczne i nanofizyczne, a emulsje w ściekach zostają rozbijane i usuwane bez konieczności dodawania środków chemicznych! Osad powstały dzięki flotacji zostaje odpompowany do opisanego wcześniej kontenera odwadniającego.
Z urządzenia flotacyjnego zostaje pobrana czysta woda do zasilania myjni. W ten sposób obieg się zamyka.
Teoretycznie można ten proces powtarzać bez końca, w praktyce wygląda to jednak trochę inaczej. Wiadomo, że dochodzi do znacznych strat wody, dodatkowo do ostatniego płukania pojazdów potrzebna jest czysta świeża woda. To zapotrzebowanie jest pokrywane z wody wodociągowej.