AWAS > Technologie > Technologia dezynfekcji ścieków szpitalnych

Technologia dezynfekcji ścieków szpitalnych

W szpitalach powstaje średnio ok. 4 m³/h skażonych ścieków. Ścieki te powinny być odkażane metodą termiczną, gdyż tylko ta metoda gwarantuje pełną dezynfekcję ścieków. Ścieki pozbawione większych nieczystości przepływają pod sitem przez filtr żwirowo-piaskowy w celu dalszej filtracji, a następnie oczyszczone dostają się do przepompowni. Woda podgrzana pod ciśnieniem do 130 stopni C, wpływa do ciśnieniowego kotła odkażającego. Proces usuwania zarazków w komorze spalania i w kotle ciśnieniowym trwa ponad 10 minut, co gwarantuje optymalne usuniecie zarazków w sposób termiczny. Takie rozwiązanie umożliwia przy niewielkim zużyciu energii całkowite usunięcie zarazków w 4 m3/h ścieków.

Inna, ze względów ekonomiki inwestycji, częściej stosowana technologia dezynfekcji ścieków szpitalnych to metoda chlorowania ścieków poprzez dawkowanie właściwie dobranych ilości podchlorynu. Proces mechanicznego oczyszczania ścieków między poszcególnymi metodami nie różni się. Ważne aby poprzez właściwie dobrane filtry pozbawić ściek wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych i poddać odkażaniu ściek klarowny. Bicie bakterii, wirusów, patogenów, pasożytów następuje w sposób chemiczny (dozowanie podchlorynu), bądź termiczny bądź poprzez wykorzystanie światła UV C.