AWAS > Branże > Porty morskie

Porty morskie

Dzisiejsze porty morskie to różnorodność przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych – na nabrzeżach składuje się towary w kontenerach lub luzem, w portach przechowuje się w składach dobra handlowe, w portach odbiera się ze statków wody zęzowe i balastowe które na miejscu podlegają unieszkodliwianiu i dezynfekcji, w portach znajdują się doki naprawcze gdzie ścieki i odpady z remontów trafić mogą do morza, w portach znajdują się zakłady przetwórstwa począwszy od tłoczenia oliwy z orzeszków ziemnych, a skończywszy na rafineriach. Ścieki powstające w portach muszą być oczyszczane również w portach a zrzut do akwenu musi spełniać wygórowane wymogi ochrony środowiska. Specyfika odmienna w każdej szerokości geograficznej jest dużym wyzwaniem dla firmy AWAS (ponad 100 realizacji w różnych portach świata). Również montowane urządzenia do oczyszczania ścieków na statkach charakteryzują się specjalistycznym wykonaniem dostosowanym do warunków pracy.