AWAS > Branże > Porty lotnicze

Porty lotnicze

W portach mamy do czynienia z dużymi powierzchniami z których wody deszczowe niosą zanieczyszczenia mechaniczne, olejowe a także substancje służące do odmrażania kadłubów. Ponadto w portach lotniczych mamy hangary i warsztaty naprawcze a także miejsca odmrażania samolotów. Ścieki i wody deszczowe nie mogą być spuszczane do kanalizacji bez wstępnego oczyszczania, stąd poszczególne miejsca powstawania tych zanieczyszczeń powinny być oddzielane i oczyszczane osobno. Ścieki z odladzania muszą być zbierane w zbiornikach retencyjnych i poddawane procesom rozkładu (nie wolno rozcieńczać i spuszczać do kanalizacji). Wywóz tych ścieków jest zbyt kosztowny więc muszą być podczyszczane na miejscu. AWAS szczyci się pierwszymi sukcesami przy zastosowaniu metody kawitacji. Ścieki z warsztatów i hangarów muszę być podczyszczane na urządzeniach flotacyjnych a wody deszczowe w zależności od szerokości geograficznej – w odpowiednio dobranym systemie (inaczej ten proces odbywa się w Bangkoku w czasie pory deszczowej a inaczej w Dubaju). Różnorodność tematyki ściekowej zmusza do rozwiązywania tych problemów indywidualnie. W różnych krajach problem ścieków sanitarnych z samolotów rozwiązywany jest odmiennie – decydują o tym lokalne przepisy.