AWAS > O nas

O nas

FILOZOFIA FIRMY – TECHNOLOGIA DLA LUDZI I PRZYRODY

Nasza firma koncentruje się na nowatorskich działaniach na rzecz ludzi i przyrody. Nasze rozwiązania techniczne sprzyjają ewolucji – rozwojowi życia. Koncentracja na przyrodzie: Nasze produkty i zindywidualizowane rozwiązania dla różnych branż przemysłu powstają ze świadomością naszej odpowiedzialności za otaczające środowisko. Celem naszych rozwiązań technicznych jest zachowanie otaczającego środowiska i oszczędzanie zasobów naturalnych. Dla jak najefektywniejszego oczyszczania powstających ścieków, w procesach ich oczyszczania wykorzystujemy energię samej wody i jej zdolność do samooczyszczania. Koncentracja na nowatorstwie: Opracowane przez nas koncepcje są doskonalone we współdziałaniu z instytucjami naukowo-badawczymi, co gwarantuje stałą poprawę wydajności i efektywności naszych wyrobów. Chętnie eksportujemy opatentowaną przez nas wiedzę techniczną i nasze doświadczenie, wspierając tym samym transfer technologii niemieckich.Koncentracja na jakości: Podstawowymi wyznacznikami naszej działalności są zalety ekologiczno-ekonomiczne naszych produktów, a przede wszystkim satysfakcja klientów. Dlatego też projektujemy i budujemy niezawodne, trwałe oczyszczalnie ścieków, które wymagają jedynie minimalnej obsługi technicznej. Nasz proces produkcyjny jest certyfikowany na zgodność z DIN ISO 9001, również w innych krajach. Wewnątrz zakładowa kontrola jakości i audyty gwarantują jakość naszych produktów, a o Państwa urządzenia dba nasz wyspecjalizowany zespół serwisowy. Koncentracja na personelu: Nasi pracownicy stanowią nasz najcenniejszy potencjał. Pracownicy AWAS regularnie uczestniczą w kursach doskonalenia zawodowego. W przedsiębiorstwie praktykowana jest polityka długoterminowego zatrudnienia i podtrzymywana atmosfera zgodności, ukierunkowana na wydajność pracy oraz doskonalenie indywidualne.

Profil firmy

Obok nowatorskich rozwiązań technicznych, optymalnie dostosowanych do indywidualnych wymagań naszych Klientów, oferujemy także swoje kompetencje i doświadczenie nabyte w ciągu 30-letniej działalności przedsiębiorstwa. Nasze produkty: Specjalizujemy się w wielu technologiach obróbki i recyrkulacji ścieków, do których należą: separacja, uzdatnianie, oczyszczanie, klarowanie, budowa oraz technologie procesów specjalnych z wykorzystaniem węglowodorów – od fazy planowania aż do fazy budowy. AWAS opracowuje produkty przeznaczone do długotrwałej eksploatacji z zachowaniem wysokiej jakości, spełniające nie tylko wymagania normatywne, ale przede wszystkim eksploatacyjno-ekonomiczne.Nasze doświadczenie: Nasze technologie wdrożone w ciągu ostatnich 30 lat w dziedzinie oczyszczania ścieków uzyskały doskonałe opinie. Potwierdzeniem naszej udanej strategii jest utworzenie potężnej grupy przemysłowej z pięcioma filiami w Niemczech, sześcioma spółkami zależnymi w Polsce, Chorwacji, Rumunii, Ukrainie, Rosji i Szwajcarii oraz jedenastoma przedstawicielstwami w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Austrii, Turcji, Włoszech, Francji, Grecji, Kuwejcie, Tajlandii i Chinach.
Nasi pracownicy: W chwili obecnej nasze prace projektowo-konstrukcyjne są prowadzone przez 40 pracowników w centrali firmy w Niemczech oraz 220 pracowników naszych przedsiębiorstw międzynarodowych. Doświadczeni specjaliści Grupy AWAS udzielają Klientom specjalistycznych konsultacji, a także wspierają ich indywidualnie w realizacji projektów.
Korzyści dla Klienta: Podstawowym miernikiem naszych wysiłków jest zadowolenie Klientów. Produkty Grupy AWAS nie tylko rozwiązują Wasze problemy, lecz przede wszystkim zwiększają potencjał Waszych przedsiębiorstw przez:

  • obniżanie kosztów
  • ochronę zasobów
  • racjonalne wykorzystanie najcenniejszego elementu życia, jakim jest woda

Świadomi własnej odpowiedzialności ustawicznie doskonalimy nasze produkty, aby mogli Państwo korzystać z najlepszych dostępnych technologii!

Badania i rozwój

Naszą siłą jest innowacyjność: troska o przyrodę, zrozumienie istoty wody i otwarcie na rozmaite dziedziny nauki jest możliwe tylko przy myśleniu wszechstronnym i kompleksowym. Stąd biorą się nowe koncepcje i nowatorskie rozwiązania. Takie podejście naszej firmy nadaje bodziec do działania instytucjom naukowo-badawczym, uniwersytetom i poszczególnym naukowcom w celu dalszego rozwoju i doskonalenia coraz wydajniejszych i sprawniejszych urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, pracujących zgodnie z prawami fizyki, w tym fizyki kwantowej.
Naszą najnowszą innowacją w Unii Europejskiej jest projekt naukowo-badawczy CEGRIS, którego istotą jest jednoczesna separacja mikrocząsteczek, znaczne ograniczenie ilości grzybów oraz dezynfekcja w trakcie obróbki chłodziw nową metodą dekompresji i flotacji mikropęcherzykowej.

Naszymi partnerami w zakresie prac naukowo badawczych są:

  • Fraunhofer-Institut UMSICHT
  • Fraunhofer-Institut TEG
  • Deutsche Bundesstiftung Umwelt
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Politechnika Warszawska
  • Instytut Ochrony Środowiska w Zagrzebiu
  • Międzynarodowy Instytut Biofizyki