AWAS > Branże > Przemysł ciężki

Przemysł ciężki

AWAS specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów ściekowych oraz gospodarki odpadami przemysłowymi w koksowniach, hutach, zakładach metalurgicznych, w walcowniach – tam, gdzie w ściekach występują wysokie koncentracje olejów, emulsji, metali ciężkich, zawiesiny, tam gdzie powstają emulsje stabilne, różne rodzaje dyspersji, tam gdzie ropopochodne są rozpuszczone a nie występują w formie wolnej. Trudny ściek do oczyszczania daje możliwości AWAS do realizacji kolejnych referencji.