AWAS > Produkty > Osadniki

Osadniki

Osadniki to urządzenia służące do podczyszczania ścieków z substancji stałych takich jak piasek i zawiesiny, które z uwagi na różnice w ciężarze właściwym w stosunku do wody sedymentują (osiadają na dnie).

Urządzenia oferowane przez firmę AWAS możemy podzielić na dwie grupy tradycyjne osadniki poziome AWAS S i wysokosprawne osadniki cyrkulacyjne AWAS OC

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

UWAGA: Prawidłowo  serwisowane urządzenia funkcjonują bezproblemowo przez wiele lat. Prowadzimy serwis urządzeń ochrony wód na terenie całej Polski.