AWAS > Produkty > Osadniki > Osadniki poziome

Osadniki poziome

Wstępne oczyszczenie ścieków przed separatorem

Zbiornik żelbetowy, powierzchnie zewnętrzne zbiornika izolowane. W komplecie pokrywa na obciążenia do 125 lub 400 kN. Wyposażenie wewnętrzne: króćce przystosowane do podłączenia rur PVC, uszczelki (guma olejoodporna).
Osadniki AWAS-S wyposażone zostały w deflektor na wlocie, który ma za zadanie odpowiednie ukierunkowanie dopływającego ścieku i jego uspokojenie celem oddzielanie części stałych i zawiesiny.

Osadnik Awas S ma za zadanie spowolnienie przepływu i zmagazynowanie osadów. Dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku. W osadniku następuje rozdział ścieków i zawieszonych w nich cząstek o gęstości większej niż gęstość wody.

Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor zwiększający efektywność działania urządzenia.

 

Osadniki powinny być montowane jako urządzenia wstępnego oczyszczania przed separatorami substancji ropopochodnych i tłuszczowych.

Zalety:

  • kompaktowa budowa jednozbiornikowa
  • łatwa eksploatacja.
  • brak części wymiennych
  • możliwość instalacji w pasie drogowym