AWAS > Kontakt

Kontakt

AWAS – Systemy Sp. z o.o.

Adres biura handlowego:

ul. Mazowiecka 39,
05-077 Warszawa Wesoła

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 22 615 51 13
faks: (+48) 22 815 29 95
e-mail:

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:
e-mail:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000086072. Kapitał zakładowy 50, 000, 00 zł.

NIP: 952-18-78-773
REGON: 016191654

Dział Specjalistycznych Urządzeń Ochrony Środowiska:

Obiekty wojskowe, Infrastruktura kolejowa, Obiegi zamknięte,
Przemysłowe układy podczyszczania, Układy separacyjne,
Dezynfekcje ścieków szpitalnych

Dyrektor Działu i Prokurent:
Robert Beroud
tel. 607 309 775, e-mail

Inżynier Budowy:
Rafał Kurowski
tel. 609 301 961, e-mail

Inżynier Budowy:
Szymon Krupczyński
tel. 533 695 900, e-mail

Dział Inwestycji Sieciowych:

Stacje Elektroenergetyczne, Elektrownie, Elektrociepłownie,
Odcieki z wysypisk, Zbiorniki retencyjne, Pompownie, Separatory

Prokurent:
Ewa Matysiak
tel. 601 356 487, e-mailematysiak@awas.pl

Inżynier Budowy:
Agnieszka Supronowicz
tel. 693 928 831, e-mail

Jak do nas trafić?

    Masz pytania? Napisz do nas.