AWAS > Branże > Huty szkła

Huty szkła

w ściekach zrzucanych do kanalizacji w hutach szkła poważny problem stanowią drobinki szkła, które są materiałem bardzo abrazyjnym. Ponadto w procesach produkcji szkła stosuje się bardzo agresywną chemię wspomagającą procesy produkcji, a która musi zostać zneutralizowana przed zrzutem do odbiornika. Niestabilność chemiczna ścieku, duża zawartość części mechanicznych, zmienne temperatury dopływających ścieków, duże ilości powstających osadów to charkaterystyka tej branży.