AWAS > Usługi

Usługi

Firma AWAS-Systemy Sp. z o.o. w ramach działalności statutowej, bazując na długoletnim doświadczeniu, oferuje Państwu nawiązanie współpracy w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń do podczyszczania ścieków, takich jak:

 • separatory substancji ropopochodnych,
 • piaskowniki, osadniki i odstojniki szlamu,
 • komory rozdziału,
 • separatory tłuszczu,
 • pompownie ścieków,
 • studnie przelewowe,
 • biomyjnie.

Począwszy od montażu, poprzez uruchomienie/rozruch, przeglądy eksploatacyjne, usuwanie awarii, naprawy, skończywszy na czyszczeniu urządzeń oferujemy:

 • okresowe przeglądy, uruchomienie i rozruch urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe,
 • naprawy urządzeń,
 • montaż urządzeń/nadzór nad montażem,
 • obsługę przepompowni, biomyjni i oczyszczalni biologicznych (przeglądy okresowe)