AWAS > Branże > Infrastruktura gminna

Infrastruktura gminna

Oczyszczalnie przydomowe, oczyszczalnie centralne w gminach, miasteczkach, na wsiach, systemy tłoczne i przepompownie, kanalizacja oraz zbiorniki na gnojowicę, zbiorniki retencyjne i odparowujące to zagadnienia składające się na infrastrukturę gminną. Do tego należy zaliczyć również systemy pompowe do melioracji, systemy tłoczne do terenów zalewowych i zagrożonych powodziami oraz systemy transferu wody.