AWAS > Usługi > Serwis instalacji

Serwis instalacji

Serwis instalacji oczyszczających ścieki

Spółka zajmuje się świadczeniem specjalistycznych usług zapewniających sprawne działanie urządzeń podczyszczających ścieki:

 • separatory substancji ropopochodnych,
 • separatory tłuszczu,
 • piaskowniki, osadniki i odstojniki szlamu,
 • przepompownie sanitarne i deszczowe,
 • oczyszczalnie biologiczne,
 • biomyjnie.

Oferowane usługi wymagają doskonałej znajomości serwisowanych urządzeń, zarówno pod względem ich konstrukcji jak i zasady działania. W naszej pracy bazujemy na doświadczeniu w projektowaniu oraz budowie urządzeń oczyszczających ścieki.
Oferujemy wysokiej jakości usługi serwisowe::

 • okresowe przeglądy techniczne separatorów i pompowni,
 • bieżące konserwacje i naprawy,
 • rozruchy i eksploatacja oczyszczalni biologicznych.
 • serwisujemy wszystkie rodzaje urządzeń inżynierii sanitarnej – mamy autoryzacje
 • mamy fachową wiedzę do przeglądów okresowych, na obiektach zamkniętych (wojsko – świadectwa tajności i kancelaria tajna), w energetyce (dopuszczenia do prac w energetyce)
 • obsługa urządzeń oczyszczalni ścieków
 • automatyzacja procesów technologicznych