AWAS > Produkty > Obiegi zamknięte

Obiegi zamknięte

Myjnie pojazdów osobowych, wojskowych, specjalistycznych,
Myjnie samoobsługowe, Myjnie sprzętu

System oczyszczania wody w obiegach zamkniętych służy do zmniejszenia ilości powstających ścieków, a tym samym redukcji zużycia czystej wody. Najbardziej uzasadnione ze względów ekologicznych jak i ekonomicznych jest zastosowanie układu oczyszczania (działającego w obiegu zamkniętym), który pozwala na podczyszczenie ścieków do parametrów pozwalających na ich ponowne wykorzystanie w procesie mycia. Proponowane przez AWAS-Systemy Sp. z o.o. układy oczyszczania przeznaczone są do myjni pojazdów o różnych gabarytach i kształtach nadwozia i mogą być stosowane zarówno w istniejących jak i w nowo realizowanych obiektach. Oferowane układy oczyszczania oraz osprzęt myjący to rezultat rozwiązań technicznych opartych na naszym długoletnim doświadczeniu w dziedzinie obsługi myjni pojazdów mechanicznych.