AWAS > Produkty > Osadniki > Osadniki cyrkulacyjne

Osadniki cyrkulacyjne

Wstępne oczyszczenie ścieków przed separatorem

Zbiornik żelbetowy, powierzchnie zewnętrzne zbiornika izolowane. W komplecie pokrywa na obciążenia do 125 lub 400 kN. Wyposażenie wewnętrzne: króćce przystosowane do podłączenia rur PVC, uszczelki (guma olejoodporna).
Dzięki odpowiedniej konstrukcji osadnika cyrkulacyjnego, droga oddzielania jest znacznie wydłużona w stosunku do osadników konwencjonalnych, gdyż zamontowana w osadniku spirala powoduje kilkakrotne wydłużenie drogi przepływu i rozdziału zawiesiny. Dłuższy czas przetrzymania, dłuższa droga przepływu powoduje zwiększenie skuteczności działania w porównaniu z osadnikami konwencjonalnymi.

Osadniki cyrkulacyjne AWAS-OC wyposażone zostały w specjalną spiralę tak zwany hydrocyklon. Zamontowana spirala ma za zadanie wytworzenie ruchu wirowego dopływających ścieków. Wywołane w ten sposób ruchy odśrodkowe powodują jednoczesne oddzielenie osadów i substancji ropopochodnych od ścieków. Konstrukcja spirali została tak wyprofilowana aby wyeliminować turbulencje i kierować osady na dno zbiornika. Odpowiednio przeprowadzone zwinięcie spirali wymusza ruch ścieków, który przyspiesza oddzielanie drobnej zawiesiny, szczególnie trudno sendymentującej.

Zalety:

  • kompaktowa budowa jednozbiornikowa
  • mniejsza od tradycyjnych osadników powierzchnia zabudowy
  • wysoka skuteczność oczyszczania ścieków z zawiesin
  • łatwa eksploatacja.
  • brak części wymiennych

Osadniki cyrkulacyjne mogą być montowane jako urządzenia wstępnego oczyszczania przed separatorami lub w niektórych przypadkach działać jako samodzielne urządzenia zatrzymujące substancje ropopochodne.