AWAS > Technologie > Technologia podczyszczania wód deszczowych

Technologia podczyszczania wód deszczowych

Dzięki konstrukcji spiralnej większości stosowanych urządzeń oraz innowacyjności rozwiązań by passowych, firma rozwiązuje problemy podczyszczania wód deszczowych bez względu na natężenie dopływu, stopień zanieczyszczenia oraz przeznaczenie wód podczyszczonych. Metody firmy AWAS są sprawdzone, poparte badaniami i metodami matematycznymi, dzięki którym budowa systemów nawet na bardzo duże przepływy, gwarantuje ich sprawność, bezpieczeństwo dla użytkownika i środowiska oraz pełną funkcjonalność. W technologii podczyszczania wód deszczowych wykorzystujemy retencjonowanie w zbiornikach i ponowne jej wykorzystanie do innych zastosowań. Elementami współpracującymi to regulatory przepływu, systemy separacji olejów na przepływach nominalnych i maksymalnych, odwodnienia liniowe, układy tłoczne itd.

Technologia podczyszczania wód deszczowych firmy AWAS opiera się na dobraniu właściwego systemu urządzeń – urządzenia wykorzystujące ruch i kinetykę przepływ w celu skutecznego podczyszczania. Urządzenia charakteryzują się tym, że nie posiadają elementów ruchomych i zużywających się w trakcie eksploatacji, wysoką skutecznością, nie wymagają uciążliwej konserwacji. Tylko właściwy dobór rodzaju urządzenia i jej wielkości gwarantuje bezpieczne oddzielanie i gromadzenie olejów, zawiesin i możliwość ponownego wykorzystania podczyszczonej wody.

image001image002image003