AWAS > O nas > Oferty pracy > KLAUZULE RODO > Klauzula zgody

Klauzula zgody

Klauzula Zgody – dla celów rekrutacji

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako ‘RODO’), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przeprowadzanej przez AWAS-Systemy Sp. z o.o. na stanowisko (…). Powyższa zgoda została wyrażona w sposób dobrowolny.

Składający CV powinien w swojej aplikacji wskazując stanowisko zawrzeć klauzulę o żądanej treści, wówczas będzie ona rozpatrywana.