AWAS > Produkty > Separatory > Separator tłuszczów

Separatory tłuszczów

AWAS F

Punkty gastronomiczne, Zakłady produkcji tłuszczów, olejów, Zakłady przetwórstwa mięsnego i ubojnie

Pod względem budowy separatory tłuszczu można podzielić na 2 typy:

1. AWAS-F Beton

integruje komorę szlamową i komorę separacji tłuszczów w jednym zbiorniku przeznaczonym do zabudowy w ziemi.

Wykonanie i wyposażenie standardowe:

Separatory AWAS-F Beton wykonane są jako zbiorniki żelbetowe od wewnątrz pokryte powłoką zabezpieczającą, powierzchnie zewnętrzne izolowane substancją wodoszczelną. Pokrywa z włazem żeliwnym lub żeliwno-betonowym na obciążenia do 125 kN lub 400 kN.

Wyposażenie wewnętrzne: gródź z HDPE lub ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna), króćce przystosowane do podłączenia rur PCV.

2. AWAS-F HDPE/STAL

to łapacz tłuszczów ze zintegrowaną komorą szlamową, który dzięki swoim niewielkim gabarytom można z łatwością zabudować w pomieszczeniach gospodarczych. 

Wykonanie i wyposażenie standardowe:

Konstrukcja wykonana z polietylenu wysokiej gęstości lub stali nierdzewnej-kwasoodpornej

Wyposażenie wewnętrzne: gródź z HDPE lub ze stali nierdzewnej, uszczelki (guma olejoodporna), króćce przystosowane do podłączenia rur PCV.

 

Wyposażenie dodatkowe separatorów tłuszczu:

  • króćce ssawne do usuwania tłuszczu,
  • wziernik do kontroli ilości tłuszczu (tylko dla AWAS HDPE/Stal),
  • grzałka z termostatem,
  • instalacja do wypompowywania zanieczyszczeń,
  • odpowietrznik,
  • hermetyczne włazy,
  • instalacja alarmowa grubości warstwy tłuszczu i przepełnienia.

 

Separator AWAS-F

Separator AWAS F stosuje się do usuwania ze ścieków gospodarczych lekkich zanieczyszczeń organicznych (takich jak tłuszcze roślinne i zwierzęce), przed odprowadzeniem ich do kanalizacji.

Urządzenie działa grawitacyjnie. W wyniku różnicy ciężaru i gęstości tłuszcze oraz oleje zwierzęce i roślinne są oddzielane od ścieków, a następnie wypływają na powierzchnię komory tłuszczowej i są tam magazynowane tworząc warstwę, którą należy regularnie usuwać. Zastosowanie przegród deflekcyjnych zapobiega wydostawaniu się tłuszczów z urządzenia do kanalizacji. Skuteczność oczyszczania na poziomie 92%.

Separator należy regularnie opróżniać. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest przede wszystkim do charakteru ścieków (stężenia tłuszczu i ilości zawiesiny łatwo opadającej). Grubość warstwy odseparowanego tłuszczu nie powinna być większa niż 10-15 cm. Opróżnianie separatora odbywa się za pomocą wywozu asenizacyjego wyposażonego w rurę z szybkozłączem. Odseparowane substancje tłuszczowe należy wywieźć do oczyszczalni ścieków lub innego punktu utylizacji. Ścieki powstające w procesie przetwórczym mogą zawierać emulsje olejowe, w takim przypadku należy dodatkowo zastosować system doczyszczania w postaci urządzeń flotacyjnych.

Katalog produktowy w formie PDF:

pdfIcon mala

Separator AWAS-F