AWAS > O nas > Referencje > Lotniska

Lotniska

Lotniska

WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE LOTNISKA

Wykaz Państw Świata, na terenie których firma AWAS zrealizowała wiele inwestycji:

Polska, Niemcy, Grecja, Emiraty Arabskie, Azja, Skandynawia, Holandia, Kuwejt

Dzisiejszy dorobek Spółek to wiele zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju, a także krajów ościennych. Są to m. in. obiekty inżynieryjne dla lotnisk cywilnych i wojskowych.

Wykaz ważniejszych dostaw – usług zrealizowanych w okresie 2010-2013 przez firmę AWAS Systemy Sp. z o.o.

Lp.

 

 

Inwestor

 

Inwestycja

Dostarczone urządzenia

(typ)

Termin realizacji (rok)

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka                    Sp. z o.o

Rozbudowa płyty postojowej samolotów i budowa płyty odladzania wraz z infrastrukturą techniczną w PL Rzeszów

Separator BK NG 100, Separator BK NG 65, dostawa i montaż przepompowni ścieków o wydajności 60l/s z dwoma pompami wraz z komorą rozprężną i komorą zasuw, dostawa i montaż zbiorników retencyjnych o pojemności całkowitej 3 000m3

2010

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka                    Sp. z o.o.

Pompownia P1.1 wraz z komorą zasuw oraz komorą pomiarową, Układ podczyszczania P1.1: komora rozdziału, osadnik V=12m3, separator lamel owy 40/400, pompownia P1.2 wraz z komorą zasuw oraz komorą pomiarową

Pompownia P1.1 wraz z komorą zasuw oraz komorą pomiarową, Układ podczyszczania P1.1: komora rozdziału, osadnik V=12m3, separator lamel owy 40/400, pompownia P1.2 wraz z komorą zasuw oraz komorą pomiarową, układ podczyszczania P1.2 komora rozdziału, osadnik V=12m3, separator lamel owy 40/400, pompownia monitoring pompowni

2012/2013