AWAS > O nas > Referencje > Obiekty wojskowe

Obiekty wojskowe

Obiekty wojskowe

WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE OBIEKTY WOJSKOWE

Wykaz Państw Świata, na terenie których firma AWAS zrealizowała wiele inwestycji:

Polska, Niemcy, Emiraty Arabskie, Kuwejt

Dzisiejszy dorobek Spółek to wiele zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju, a także krajów ościennych. Są to m. in. obiekty inżynieryjne dla wojska.

Wykaz ważniejszych dostaw – usług (z wyłączeniem myjni pojazdów wojskowych), zrealizowanych w okresie 2001-2013 na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej przez firmę AWAS-Systemy Sp. z o.o.

Lp.

 

 

Inwestor

 

Inwestycja

Dostarczone urządzenia

(typ)

Termin realizacji (rok)

RZI Szczecin

Modernizacja stołówki przy JW Szczecinie

Dostawa Pompowni Ścieków sanitarnych

2001/2002

Wojskowe Zakłady Lotnicze w Rembertowie

Oczyszczanie wód deszczowych oraz technologicznych z terenu zakładu

Dostawa separatorów,

Montaż i uruchomienie przepompowni wód deszczowych

2002

RZI Gdynia

Odwodnienie terenu kompleksu- Poligon Wicko Morskie

Dostawa – uruchomienie urządzeń podczyszczania ścieków deszczowych

2002/2003

RZI Bydgoszcz

Modernizacja Bazy Paliw w Dolaszewie

Skład nr 4 1BMT Toruń

Dostawa dwu układów oczyszczania ścieków z terenu Bazy Paliw

2003

RZI Olsztyn

Modernizacja JW 2031 Kruklanki

Układ podczyszczania wód deszczowych z terenu jednostki oraz stołówki

2003

RZI

Wrocław

Modernizacja kompleksu JW1245 Wrocław – Leśnica

Dostawa układów separacyjnych wraz z systemami alarmowymi

2003/2004

12 TOL Warszawa

Modernizacja Lotniska SP w Mińsku mazowieckim

Dostawa separatorów podczyszczania wód deszczowych

2004

12 TOL Warszawa

Modernizacja Lotniska Kraków-Balice

Dostawa separatorów podczyszczania wód deszczowych, technologicznych

2004/2005

RZI Zielona Góra

Modernizacja Garaży w kompleksie JW 2423 w Żaganiu

Dostawa separatorów wód deszczowych

2004

RZI Olsztyn

Modernizacja JW Lidzbark Warmiński

Dostawa separatorów wód deszczowych

2005

RZI Olsztyn

Modernizacja JW Plewki

Dostawa separatorów wód deszczowych

2005

12 TOL

Warszawa

Budowa strefy rozśrodkowania lotnisko Łask

Dostawa separatorów wód deszczowych

2005

12 TOL

Warszawa

Budowa Portu lotniczego Lotnisko Łask

Dostawa przepompowni ścieków sanitarnych, separatorów wód deszczowych, separatorów tłuszczów

2005

SZI

Warszawa

Modernizacja stołówki dla JW Ciechanów

Dostawa, separatorów tłuszczów

2005

WZI

Poznań

Budowa budynku portu lotniczego Lotnisko Powiedz

Dostawa separatorów wód deszczowych, separatorów tłuszczów

2005

12 TOL

Warszawa

Budowa magazynów Lotniczych Lotnisko Łask

Dostawa przepompowni ścieków sanitarnych, deszczowych układu podczyszczania ścieków deszczowych

2005

WZI

Poznań

Budowa budynku portu lotniczego Lotnisko Krzesiny

Dostawa przepompowni ścieków sanitarnych

2005

WZI

Poznań

Budowa strefy rozśrodkowania lotnisko Krzesiny

Dostawa separatorów wód deszczowych

2005

SZI

Warszawa

Modernizacja myjni dla JW 1039 Warszawa

Dostawa układu zamkniętego dla myjni

2005

Zakład Inwestycji NATO

Budowa obiektów infrastruktury dla lotniska

Krzesiny

Dostawa separatorów wód deszczowych

2005

SZI

Warszawa

Modernizacja stołówki dla JW Ciechanów

Dostawa separatora wód deszczowych oraz separatora dla myjni

2005/2006

Zakład Inwestycji NATO

Budowa MPS dla lotniska

Poznań-Krzesiny

Dostawa separatorów wód deszczowych

2006

Zakład Inwestycji NATO

Budowa Hangaru obsługi samolotów dla lotniska

Świdwin

Dostawa separatów wód deszczowych

2006

SZI

Warszawa

Kontenerowa stacja paliw dla kompleksu ul. Ostroroga 35 W-wa.

Dostawa separatora wód deszczowych

2006

RZI

Wrocław

MPS JW 2286 Opole

Dostawa separator AWAS HI 2000 NG 6 wraz z układem monitoringu

2006

SZI

Warszawa

Kontenerowa stacja paliw dla kompleksu W-wa ul. 29 Listopada 1

Dostawa separatora

AWAS H-1900

2006

RZI

Wrocław

Kontenerowa stacja paliw dla

JW Brzeg ul. Sikorskiego

Dostawa separatora

AWAS H-1900

2006

RZI

Zielona Góra

Modernizacja budynku nr 42 w JW 2423 Żagań

Dostawa separatora

AWAS H-1900

2006

SZI

Warszawa

Kontenerowa stacja paliw dla kompleksu W-wa Cytadela

Dostawa separatora

AWAS H-1900

2006

RZI

Lublin

Kontenerowa stacja paliw Lublin JW 4819

Dostawa separatora

AWAS H-1900

2006

RZI Zielona Góra

Kontenerowa stacja paliw JW 1986 Wędrzyn

Dostawa separatora

AWAS H-1900

2006

12 TOL

Warszawa

Modernizacji Oczyszczani ścieków sanitarnych dla Lotniska Łask

Kompletna technologia – wyposażenie oczyszczalni ścików sanitarnych w układzie SBR

2006/2007

RZI Zielona Góra

JW 3036 Potok

Dostawa separatora wód deszczowych (AWAS H-1900) oraz przepompowni ścieków deszczowych

2007

Zakład Inwestycji NATO

Budowa w miejscowości Chruściel k. Braniewa

Dostawa separatora AWAS H-1900

2007

12 TOL

Warszawa

Budynki Infrastruktury Technicznej, Strażnica –  Lotnisko Łask

Dostawa separatorów wód deszczowych oraz przepompowni ścieków deszczowych

2007

RZI

Olsztyn

Modernizacja stacji diagnostyki samochodowej dla  JW 1511 Łomża

Dostawa separatora wód deszczowych oraz osadników

2007

SZI

Warszawa

Budowa garaży  JW 2333

W-wa Bemowo

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

RZI Zielona Góra

Kontenerowa stacja paliw JW 1517 Czerwieńsk

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

RZI Zielona Góra

Budowa garaży JW 5700 Międzyrzecz

Dostawa separatorów AWAS h-1900

2007

RZI Zielona Góra

Kontenerowa stacja paliw JW 2423 Żagań

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie

Modernizacja kanalizacji wraz z odwodnieniem myjni pojazdów

Dostawa układu podczyszczania (osadnik – separator)

2007

RZI Zielona Góra

Kontenerowa stacja paliw JW. 1375 Krosno Odrzańskie

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

RZI Zielona Góra

Kontenerowa stacja paliw JW 4408 Sulechów

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

RZI Lublin

Kontenerowa stacja paliw JW 3957 Jarosław

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

12 TOL

Warszawa

Budynki Infrastruktury Technicznej-  Lotnisko Łask

Dostawa montaż i uruchomienie przepompowni ścieków

2007

RZI Zielona Góra

Kontenerowa stacja paliw JW 5430 Dobre n.Kwisą

Dostawa montaż i uruchomienie przepompowni ścieków deszczowych oraz separatora wód deszczowych

2007

RZI Zielona Góra

Kontenerowa stacja paliw dla JW. 5700 Międzyrzecz

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

RZI Zielona Góra

Kontenerowa stacja paliw dla JW 3036 Radnica

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

RZI Lublin

Kontenerowa stacja paliw JW 3391 Zamość

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

RZI Lublin

Kontenerowa stacja paliw JW JW 1947 Przemyśl

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

12 TOL

Warszawa

Budowy magazynu LŚM i TN dla JW1158, lotnisko Łask

Dostawa separatorów wód deszczowych oraz montaż i uruchomienie przepompowni ścieków deszczowych

2007/2008

RZI Olsztyn

Kontenerowa stacja paliw JW 1511w Łomży

Dostawa separatora ścieków deszczowych

2007

RZI Olsztyn

Kontenerowa stacja paliw JW 3550 Białystok

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

RZI Olsztyn

Kontenerowa stacja paliw  JW 1747 Suwałki

Dostawa separatora wód deszczowych

2007

12 TOL

Warszawa

Budowy magazynu LŚM i TN dla JW1158, lotnisko Łask

Dostawa układu monitoringu i sterowania zasuwy ścieków skażonych wraz z powiadamianiem GSM

2007/2008

Urząd Miasta Wrocław

Przebudowa myjni samochodowej na terenie JW 3030 przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu

Dostawa montaż i uruchomienie układu technologicznego mycia i oczyszczania wody obiegowej (obieg zamknięty) dla myjni pojazdów wojskowych

2008

WZI Poznań

Modernizacja MPS lotniska Poznań – Krzesiny etap II, zadanie 55070

Dostawa separatora ścieków deszczowych

2008

RZI Kraków

Modernizacja WDW Zakopane – Kościelisko

Dostawa separatora tłuszczów zwierzęcych i roślinnych

2008

RZI Lublin

Kontenerowa stacja paliw  na terenie składu Bezwola

Dostawa separatora ścieków deszczowych

2008

RZI Bydgoszcz

Kontenerowa stacja paliw  na terenie Lotniska Leźnica

Dostawa wysokosprawnego separatora AWAS HI 2000

2008

12 TOL

Warszawa

Modernizacja MPS Lotnisko Radom

Dostawa separatora ścieków deszczowych wraz z instalacja alarmową

2008

RZI Wrocław

Modernizacja JW. 2748 Pietrzykowic,  remont budynków 7 i 28 kompleksu 4576

AWAS h-1900 NG 6 + alarm z sygnalizacją świetlono dźwiękową + nadstawka 0,5

Os cyrkulacyjny v=7500 + nadstawka 3,0

2009

SZI

Warszawa

Modernizacja JW Rembertów ul. Marsa 110

Separator BK NG 3

2009

SZI

Warszawa

Odwodnienie – JW. 1450 Książenice oraz JW. 2031 Dębina

Separator BK NG 3

2009

SZI

Warszawa

Modernizacja  JW Izabelin

Separator H-1900 NG 6

2010

SZI

Warszawa

Modernizacja   JW 3411 Grójec

Separator H-1900 NG 6

2010

WZI Poznań

Odwodnienie terenu CSWLąd Poznań.

Separatora AWAS SK 10/100 oraz osadnika AWAS-S

2011

RZI Wrocław

Rozbudowa placy i dróg na terenie JW 2399 Świętoszów

Dostawa dwu kompletów Osadnika Cyrkulacyjnego AWAS OC oraz Separatora SK 20/200 z zamknięciem odpływu

2011

SZI

Warszawa

Modernizacja JW. Celestynów

Separator BK NG 6

2012

SZI

Warszawa

Modernizacja WDW Janówek

Dostawa przepompowni, tłuszczownika, separatora.

2012

RZI Wrocław

JW 2286 Opole

Separator H-1900 NG 6

2013paratoraa, – JW:

SZI

Warszawa

JW 1245 Wrocław – Leśnica

Separator typu AWAS H-1900 NG 40

2013