AWAS ADF

Oczyszczanie wody technologicznej obiegowej po wstępnym podczyszczeniu mechanicznym.

Układ AWAS ADF to przepływowe urządzenie flotacyjne przeznaczone do oczyszczania wód technologicznych z lekkich emulsji wodnych oraz do eliminacji zanieczyszczeń zawieszonych i rozpuszczonych. Urządzenie działa na zasadzie stałej flotacji przepływowej. AWAS ADF wykorzystuje odpowiednie dozowanie mieszaniny wodno - powietrznej oraz środków koagulujących.

Woda obiegowa po układzie I stopnia podawana jest do systemu AWAS ADF, a następnie pod odpowiednim ciśnieniem trafia do układu inżektorowego, gdzie nasycana jest powietrzem. Następnie przepływa do dwudzielnego kanału doprowadzającego ścieki do kolumny reaktora, gdzie rozpoczyna się proces rozpraszania cząstek powietrza oraz podawane są substancje flokulujące. Mieszanina trafia do zbiornika flotacji, gdzie następuje proces łączenie się drobinek emulsji wodnych i innych zanieczyszczeń w większe skupiska. Tworzą się mikrokłaczki, które flotują na powierzchnię ścieków oczyszczanych w kolumnie ADF, a następnie trafiają do rynny odpływowej (opcjonalnie z wykorzystaniem zgarniacza). Uwodnione szlamy przepływają do zbiornika odwadniającego, a następnie trafiają na prosty układ filtracyjny lub bardziej złożone systemy odwadniania.

W zależności od wymagań obietkowych do układu AWAS ADF dobierany jest odpowiedni zestaw środków demulgujących – flokulantów. Układ flotatora jest całkowicie zautomatyzowany, gdzie pracą urządzenia, ilością podawanych środków chemicznych oraz zachodzącymi procesami steruje mikroprocesor.

Podczyszczona woda obiegowa może być magazynowana w oddzielnym zbiorniku wody oczyszczonej.

ADF OLYMPUS DIGITAL CAMERA