AWAS Bioaros

Oczyszczanie, uzdatnianie wody obiegowej w instalacji obiegu zamkniętego myjni samochodowych

  • System flotacji rozprężnej,
  • Kolumna flotacji,
  • Zbiornik procesowy wody oczyszczonej.

hp photosmart 720

Układ typu AWAS BIOAROS wykorzystuje fizyczno – biologiczne procesy oczyszczania wody obiegowej. Układ Bioaros, pozwala na uzyskanie wody obiegowej o wysokich parametrach oczyszczania do ponownego wykorzystania w większości cykli mycia.

Woda obiegowa poddawana jest procesowi flotacji rozprężnej bez użycia środków chemicznych (następuje wydzielanie zanieczyszczeń zawieszonych i rozpuszczonych).  

Wydzielone w procesie oczyszczania zanieczyszczenia zrzucane są do układu kanalizacji technologicznej, skąd trafiają do układu I stopnia oczyszczania.

Zalety układu oczyszczającego typu AWAS BIOAEROS:

  • Prosta konstrukcja,
  • Duża wydajność oczyszczania,
  • Mała wrażliwość na nierównomierny dopływ ścieków,
  • Nie wymaga stałego dozoru osób obsługujących myjnię,
  • Praca układu jest całkowicie zautomatyzowana.