AWAS Bioflot

Oczyszczanie, uzdatnianie technologicznej instalacjach obiegu zamkniętego,
po wstępnym podczyszczeniu mechanicznym.

  • Kolumna reakcyjna,
  • Kolumna flotacyjna,
  • Układ wspomagania flotacji typu AWAS Aeros,
  • Zasobnik zanieczyszczeń wydzielonych,
  • Układ dezynfekcji wody oczyszczonej,
  • Zbiornik wody oczyszczonej.

20131030_173014

 

W poszczególnych elementach układu zachodzą za sobą kolejno procesy biologiczno – fizycznego oczyszczania wody obiegowej. W kolumnie reakcyjnej woda technologiczna wprowadzana jest w ruch wirowy, co łatwia zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody oraz wymuszenie opadania cięższych osadów.

We wnętrzu kolumny reakcyjnej umieszczona jest komora flotacji. Zachodzi w niej proces flotacji rozprężnej (bez użycia flokulantów), eliminacji detergentów, zawiesin drobnych oraz węglowodorów zawieszonych. Wykorzystywane są tu cykliczne procesy flotacyjne wywołane rozprężaniem, gdzie mikro – i nanopęcherzyki powietrza wprowadzane są z wodą saturowaną. Dzięki swej dużej energii kinetycznej wynoszą zanieczyszczenia na powierzchnię lustra wody. Wydzielone zanieczyszczenia odprowadzane są poprzez skimer zbiorczy do zasobnika zanieczyszczeń, gdzie są zatrzymywane. Pozbawiony zanieczyszczeń odsącz wraca do osadnika układu I stopnia oczyszczania.

Oczyszczona w kolumnie reakcyjnej woda technologiczna przepływa do systemu dezynfekcji lampą UV, a następnie trafia do zbiornika wody oczyszczonej.

Zgromadzona w zbiorniku woda technologiczna wykorzystywana jest w układach mycia.