AWAS > Produkty > Separatory > Bezfiltrowe > Separator AWAS SK

TYP AWAS SK

Drogi, Obwodnice, Autostrady, Parkingi, Place manewrowe, Duże zlewnie

Separator AWAS SK  służy do oczyszczania ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenia olejowe, zawierających znaczną ilość zawiesin – drogi, parkingi, place manewrowe. Doskonale sprawdza się przy dużych i nieregularnych przepływach.

Zakres przepływu od 10 do 1000 l/s.

Firma AWAS przeprowadziła badania w notyfikowanym laboratorium TÜV Rheinland i jako jedyna w Europie uzyskała pozytywne wyniki separatora koalescencyjnego z by-pass’em. Separator AWAS SK spełnia wszystkie wymogi normy PN - EN - 858 - 1 dla separatorów z obejściem wewnętrznym.

Badania przeprowadzone w TÜV Rheinland, potwierdziły, że dzięki spirali zamontowanej w hydrocyklonie, wydłuża się droga przepływu nawet 10 – krotnie w stosunku do innych separatorów, a tym samym czas przetrzymania ścieków. Dzięki temu skuteczność oddzielania zawiesiny trudno opadającej (nie zatrzymanej w osadniku poprzedzającym separator) jest większa. Tak wysoka skuteczność pozwala na zastosowanie mniejszej o 50% komory osadnika niż nakłada to norma 858 - 1 (Certyfikat TÜV).

Zalety separatora AWAS SK:

  • Wysoka skuteczność oddzielania olejów i zawiesin.
  • Koalescencja bezfiltrowa – brak elementów ruchomych i wymiennych.
  • Kompaktowa budowa monolityczna (dla 10/100, 20/200, 40/400. 60/600).
  • Nowoczesna technologia oczyszczania poprzez ruch cyrkulacyjny, wydłużona droga i czas przepływu.
  • Niezawodność i bezpieczeństwo – zasyfonowanie wlotu i wylotu.
  • Duże pojemności magazynowania.
  • Zbiornik na zgromadzony olej.
  • System alarmowy. W zbiorniku bądź w hydrocyklonie może być zamontowana sonda ostrzegająca o krytycznym poziomie olejów.

 

AWAS SK  to separator bezfiltrowy cyrkulacyjno-koalescencyjny z wewnętrznym by-pass’em. Wyposażenie wewnętrzne stanowi hydrocyklon koalescencyjny, zbiornik olejowy oraz by-pass.

Urządzenie zabudowane jest w monolitycznym zbiorniku żelbetowym kl C35/45, powierzchnie zewnętrzne izolowane są substancją wodoszczelną. Dostarczane przez AWAS urządzenia są kompletne i nie wymagają dodatkowych czynności montażowych wewnątrz.

Zbiornik separatora zamknięty jest żelbetową płytą z dwoma otworami włazowymi przykrytymi żeliwnymi włazami. Pokrywa zbiornika i włazy dostosowane są do przenoszenia obciążeń zewnętrznych 125 kN (pokrywa kl. B) lub 400 kN (pokrywa kl. D).

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego zbiornika, co pozwala na nieograniczone zwiększenie objętości magazynowania oleju.

UWAGA: Zaleca się stosowanie osadników przed separatorami.

awas_sk

Ścieki do separatora wpływają kanałem wlotowym z upustem dennym, rozdzielającym ścieki dopływające do separatora na przepływ nominalny i maksymalny. Jeżeli natężenie dopływu ścieków jest mniejsze od przepustowości nominalnej cały przepływ wpływa do hydrocyklonu. W hydrocyklonie dzięki wykorzystaniu sił odśrodkowych następuje oddzielenie substancji olejowych, które gromadzą się w hydrocyklonie. Nadmiar oleju przepływa do zbiornika olejowego poprzez lej ściągający.

Po przekroczeniu przepływu o natężeniu nominalnym następuje rozdział strumienia ścieków i część z nich przepływa przelewem wewnętrznym (by-pass’em) z pominięciem hydrocyklonu. Ścieki wyprowadzone poprzez by-pass kierowane są w przestrzeń otaczającą  hydrocyklon. Dodatkowo w zbiorniku zamontowana jest pionowa przegroda wydzielająca komorę odpływu. Wylot z separatora jest zasyfonowany, co umożliwia zatrzymanie śladowych zanieczyszczeń płynących by-pass’em (przepływ maksymalny).

 

Katalog produktowy w formie PDF:

pdfIcon mala

Separator AWAS SK