AWAS > Produkty > Separatory > Bezfiltrowe > Separator AWAS TOP

TYP AWAS TOP

Ścieki wysokozaolejone, Przemysł, Bazy paliw

Separator AWAS-TOP przeznaczony jest do oddzielania cieczy lekkich od ścieków w miejscach, gdzie występuje ich bardzo duże stężenie. Jest wstępnym urządzeniem podczyszczającym stosowanym przed separatorem.

Urządzenie jest zaprojektowane jako indywidualne rozwiązanie dla potrzeb danego obiektu.

 top_p3 top_p2 top_p1

Ścieki zawierające ciecze lekkie wpływają do urządzenia AWAS TOP, do tzw. hydrocyklonu zbudowanego z ułożonych w formie spirali ścianek kierujących, poprzez rurę dopływową.

Substancje osadowe odprowadzane są na dół strumieniem odśrodkowym wytwarzanym przez ścianki kierujące. Separacja cieczy lekkich odbywa się pod wpływem siły ciężkości oraz procesów koalescencji wywoływanych przez strumień dośrodkowy. Ciecz lekka zbiera się na powierzchni wody. Po osiągnięciu odpowiedniej grubości warstwy, olej odprowadzany jest poprzez regulowaną rurą wyciskową.