AWAS > Produkty > Separatory > Filtrowe > Separator AWAS BK

Separator koalescencyjny filtrowy

TYP AWAS BK

Place manewrowe, Parkingi, Drogi, Warsztaty samochodowe

AWAS BK to separator koalescencyjny wyposażony w filtr koalescencyjny oraz samoczynne zamknięcie zainstalowane na odpływie. Urządzenie zbudowane jest na żelbetowym monolitycznym zbiorniku, wykonanym z betonu kl. C35/45, o wodoszczelności W8, powierzchnie zewnętrzne izolowane są substancją wodoszczelną. Separator przeznaczony jest głównie do zabudowy w gruncie, może być wyposażony w pokrywę typu lekkiego kl. ”B” z włazami B 125 kN lub ciężkiego kl. „D” z włazami D 400 kN. Wyposażenie wewnętrzne separatora z tworzywa o wysokiej gęstości PEHD lub ze stali nierdzewnej, wkład koalescencyjny, uszczelki (guma olejoodporna np. Forsheda), samoczynne pływakowe zamknięcie na odpływie, króćce dopływ/odpływ przystosowane do podłączenia kanalizacji grawitacyjnej.

 

UWAGA: Separator powinien być poprzedzony osadnikiem.

Separator BK

Ścieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi dopływają do separatora, gdzie następuje ich podczyszczanie. Separator wykorzystuje różnicę ciężaru właściwego wody oraz substancji ropopochodnych. Substancje ropopochodne na skutek mniejszej gęstości i ciężaru od wody samoczynnie flotują na powierzchnię ścieków w separatorze gdzie są magazynowane. Pozostała ilość drobinek olejowych zawieszonych w ściekach doczyszczana jest na filtrze koalescencyjnym separatora. Dzięki zjawisku koalescencji ścieki z drobinkami olejowymi przepływając przez filtr separatora łączą się w większe skupiska, które siła wyporu wynosi na powierzchnię separatora gdzie są magazynowane. Na odpływie z separatora zainstalowane jest pływakowe urządzenie zamykające odpływ z separatora w przypadku nagromadzenia się w nim znacznych ilości substancji ropopochodnych. Pływak zamykający jest tak wytarowany, że unosi się na powierzchni wody, natomiast tonie w zgromadzonej w separatorze warstwie substancji ropopochodnych o mniejszej gęstości niż woda. Gdy na powierzchni cieczy w separatorze nagromadzi się warstwa odseparowanych substancji ropopochodnych o określonej grubości, wówczas pływak zanurzy się w niej odcinając tym samym odpływ z separatora.

bk_dzialanie

Katalog produktowy w formie PDF:
pdfIcon malaSeparator BK-SBK