AWAS > Produkty > Separatory > Filtrowe > Separator AWAS SBK

Separator koalescencyjny filtrowy

Typ AWAS SBK

Place manewrowe, Parkingi, Warsztaty samochodowe, Drogi

AWAS SBK jest to separator koalescencyjny integrujący w swoim wnętrzu komorę osadnika, komorę separacyjną wyposażony w filtr koalescencyjny oraz samoczynne zamknięcie zainstalowane na odpływie. Urządzenie zbudowane jest na żelbetowym monolitycznym zbiorniku, wykonanym z betonu kl. C35/45, o wodoszczelności W8, powierzchnie zewnętrzne izolowane są substancją wodoszczelną. Separator przeznaczony jest do zabudowy w gruncie, może być wyposażony w pokrywę typu lekkiego kl. ”B” z włazami B 125 kN lub ciężkiego kl. „D” z włazami D 400 kN. Wyposażenie wewnętrzne separatora z tworzywa o wysokiej gęstości PEHD lub ze stali nierdzewnej, wkład koalescencyjny, uszczelki (guma olejoodporna np. Forsheda), samoczynne pływakowe zamknięcie na odpływie, króćce dopływ/odpływ przystosowane do podłączenia kanalizacji grawitacyjnej.

Ścieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi dopływają do separatora, gdzie następuje ich podczyszczanie. Separator wykorzystuje różnicę ciężaru właściwego wody, substancji ropopochodnych i cząstek sedymentujących. W osadniku szlamowym (pierwszym elemencie separatora), zostają zatrzymane zanieczyszczenia mechaniczne sedymentujące. Substancje ropopochodne na skutek mniejszej gęstości i ciężaru od wody samoczynnie flotują na powierzchnię ścieków w separatorze gdzie są magazynowane. Pozostała ilość drobinek olejowych zawieszonych w ściekach doczyszczana jest na filtrze koalescencyjnym separatora. Dzięki zjawisku koalescencji ścieki z drobinkami olejowymi przepływając przez filtr separatora łączą się w większe skupiska, które siła wyporu wynosi na powierzchnię separatora gdzie są magazynowane. Na odpływie z separatora zainstalowane jest pływakowe urządzenie zamykające odpływ z separatora w przypadku nagromadzenia się w nim znacznych ilości substancji ropopochodnych. Pływak zamykający jest tak wytarowany, że unosi się na powierzchni wody, natomiast tonie w zgromadzonej w separatorze warstwie substancji ropopochodnych o mniejszej gęstości niż woda. Gdy na powierzchni cieczy w separatorze nagromadzi się warstwa odseparowanych substancji ropopochodnych o określonej grubości, wówczas pływak zanurzy się w niej odcinając tym samym odpływ z separatora.

Katalog produktowy w formie PDF:

pdfIcon malaSeparator BK-SBK