TYP H 1900

 • odwadnianie parkingów i terenów utwardzonych,
 • stacje benzynowe,
 • myjnie samochodowe,
 • warsztaty naprawcze,
 • różne gałęzie przemysłu,
 • terminale i magazyny olejowe.

Separator AWAS-H-1900 działa na zasadzie separacji koalescencyjnej i grawitacyjnej. Oddzielony olej jest zbierany na powierzchni wody.

1900_zd1 1900_zd2

Opatentowane rozwiązanie i innowacyjny system zapewnia:

 • koalescencję bezfiltrową (efekt hydrodynamiczny),
 • wyeliminowanie turbulencji w separatorze,
 • duże możliwości magazynowania olejów i zawiesin,
 • prosty i szybki montaż,
 • wysoki stopień oczyszczania ścieków,
 • bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu zamknięcia na dopływie, które zabezpiecza separator i odbiornik przed niekontrolowanym wypływem ropopochodnych,
 • sprawność oczyszczania – 98%. Przy zawartości 0,5% oleju w stosunku do przepływu nominalnego pozostałość resztkowa węglowodorów na odpływie wynosi poniżej 3 mg/l.

1900_zal1 1900_zal2