TYP HI 2000

AWAS-HI-2000 to wysokoefektywny separator kompaktowy z koalescencją bezfiltrową i automatycznym usuwaniem oddzielonego oleju do zintegrowanego w separatorze zbiornika na olej.

hi2000_zasada_działania hi2000_zasada_działania2

AWAS-HI-2000 to wysokoefektywny separator kompaktowy z koalescencją bezfiltrową i automatycznym usuwaniem oddzielonego oleju do zintegrowanego w separatorze zbiornika na olej.

hi2000_oddzielnie1 hi2000_oddzielnie

W przypadku zapełnienia zbiornika olejowego lub zbyt dużego obciążenia separatora (spiętrzenie wody i przelanie komory pływaka górą) następuje zapełnienie komory pływaka śluzy dopływu i podniesienie go co powoduje automatyczne zamknięcie dopływu ścieków do urządzenia.
Po ustaniu zagrożenia separator AWAS-HI-2000 łatwo jest ponownie uruchomić, wystarczy opróżnić komorę olejową z zebranego w niej oleju i odblokować śluzę dopływu.

Opatentowane rozwiązanie i innowacyjny system zapewnia:

  • koalescencję bezfiltrową (efekt hydrodynamiczny),
  • wyeliminowanie turbulencji w separatorze,
  • duże możliwości magazynowania olejów i zawiesin,
  • prosty i szybki montaż,
  • wysoki stopień oczyszczania ścieków,
  • bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu zamknięcia na dopływie, które zabezpiecza separator i odbiornik przed niekontrolowanym wypływem ropopochodnych,
  • bezpieczeństwo dzięki zbiornikowi na olej, do którego przepływają oddzielone oleje (zmagazynowane ropopochodne są przetrzymywane i abezpieczone przed wypływem),
  • sysytem alarmowy – w zbiorniku olojowym może być zamontowana sonda ostrzegająca o krytycznym poziomie oleju,
  • sprawność oczyszczania – 98%. Przy zawartości 0,5% oleju w stosunku do przepływu nominalnego pozostałość resztkowa węglowodorów na odpływie wynosi poniżej 3 mg/l.