AWAS > Produkty > Separatory > Bezfiltrowe > Separator AWAS H > Śluza na dopływie

Śluza na dopływie

Opatentowana śluza dopływu gwarantuje bezpieczeństwo w przypadku awarii. Zamyka ona dopływ do separatora w przeciwieństwie do typowych rozwiązań (zamknięć pływakowych), które odcinają odpływ. Śluza dopływu działa niezależnie od gęstości oddzielonego oleju, zarówno podczas pracy ciągłej, jak i w czasie awarii. Podczas pracy ciągłej śluza zamyka separator, gdy zbiornik oleju zapełni się (AWAS-HI-2000). Dopływające w dalszym ciągu do separatora ścieki spiętrzają się wtedy jedynie od strony rury dopływu. To rozwiązanie ma szereg istotnych zalet, takich jak:

  • zapobiega spiętrzaniu się oddzielonego oleju w separatorze,
  • zabezpiecza przed wydostaniem się ropopochodnych na zewnątrz separatora.

Dodatkowo usuniecie skutków awarii jest tańsze i mniej skomplikowane w porównaniu z tradycyjnymi separatorami.
Śluza dopływu AWAS zgodna jest z Aprobatą Techniczną AT/2015-08-0217/A2 wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska.