Zastosowania

Separatory AWAS-H są przeznaczone do stosowania w miejscach gdzie istnieje ryzyko powstania ścieków z dużą zawartością substancji ropopochodnych np.:

  • zakłady energetyczne, elektrownie, huty
  • bazy paliw samochodowych, lotniczych
  • zakłady petrochemiczne
  • porty, doki przeładunkowe
  • warsztaty mechaniczne, samochodowe
  • zakłady produkcyjno-przemysłowe, zakłady oczyszczania i przetwarzania odpadów, złomowiska